Reklamácie

Reklamácie zásielky

Prepravcovia našich zásielok sú profesionáli a zodpovedajú za stav dodanej zásielky. Napriek tomu je zo strany zákazníka potrebné zásielku pri preberaní skontrolovať, či nedošlo počas prepravy k jej poškodeniu.

 • Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, nekompletnosť zásielky, či poškodenie tovaru, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. Zároveň Vás žiadame o kontaktovanie našej Technickej podpory, aby sme Vám mohli promptne pomôcť.
 • Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, postupujte ako pri štandardnej reklamácii v záručnej dobe uvedenej nižšie.
 

Reklamácia tovaru v záručnej dobe

 • Žiadosť
  Záručná doba na všetok tovar v našej ponuke je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený v internetovej alebo kamennej predajni Cycling-Sport Milan Jurčo
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vyplňte prosím FORMULÁR a vyplnený nám ho spolu s reklamovaným tovarom zašlite na nižšie uvedenú poštovú adresu firmy, alebo doneste osobne do predajne. O zaslaní reklamovaného tovaru na našu adresu nás, prosíme, vopred a včas informujte, inak tovar nepreberieme. Reklamáciu uplatnite ihneď a bez zbytočného odkladu a reklamovaný tovar ďalej nepoužívajte. Tovar zasielajte čistý.
 • Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru predajcovi hradí zákazník.
Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru     MILAN JURČO
   Hradná 343
    033 01 Liptovský Hrádok
Nevyhnutné doklady, ktoré zašlite spolu s tovarom
 • originál faktúry
 • doklad o zaplatení
 • záručný list
 
Podrobnejšie informácie k reklamáciám nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.