04.12.2015 14:00

Odovzdanie odpočívadiel pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši

Predstavitelia radnice dnes na Nábreží Dr. A.Stodolu s účasťou zástupcov samospráv partnerských miest z Maďarska a Českej republiky slávnostne otvárali odpočívadlá pri cyklochodníku. Výstavba bude financovaná z eurofondov (85%), štátneho rozpočtu (10%) a zvyšok z mestskej kasy. Liptovský Mikuláš je zapojený už aj do druhej etapy projektu „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“.

Slávnostné odovzdanie

Ak sa podarí získať financie, v meste pribudne cyklochodník od Jánošíka popri Váhu smerom do Ondrašovej. Strategický cezhraničný projekt zaŕňa realizáciu viac ako 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Dnes je hotových vyše 100 kilometrov cyklistických trás v rámci prvej etapy a skôr cez jednotlivé samosprávy. Liptovský Mikuláš v rámci menovaného projektu. Spoločne s už vybudovaným cyklochodníkom z vlastných zdrojov na Nábreží, tak na viac ako štyroch kilometroch vzniklo sprevnené prepojenie Podbrezín s centrom popri Váhu.

Veríme, že táto turistická atrakcia umožňujúca aktívny odpočinok a zdravé využitie voľného času sa stane jedným z dôležitých prvkov trvalo udržateľného rozvoja mobility a významným spôsobom napomôže rozvoju cykloturistiky v regióne Liptov.

Viac informácií

Cyklopeší chodník do Liptovskej Ondrašovej už slúži verejnosti >

—————

Späť


Infoservis

30.11.2017 12:00

Okolo Slovenska 2018

Posun termínu z júna na 12. – 16. september 2018, aj účasť World tímov. To sú dve významné charakteristiky, ktorými sa do histórie zapíše 62. ročník našich najvýznamnejších cyklistických pretekov...

Celý článok

—————

01.07.2017 18:00

Na kole dětem 2017

4. diaľková výprava na vysokom bicykli z Hradca Králové do Petrohradu prechádzala i Liptovom Cyklotúra je súčasťou 8. ročníka charitatívneho športového projektu Na kole dětem na podporu onkologicky...

Celý článok

—————

01.06.2017 12:00

Zamestnanci Cycling-Sport sa v Liptovskom Hrádku zapojili do kampane Do práce na bicykli

V priebehu mesiaca máj sa na Slovensku uskutočnil 4. ročník národnej kampane „Do práce na bicykli 2017“. Po prvýkrát sa do nej zapojila aj samospráva Liptovského Hrádku, preto sme využili túto...

Celý článok

—————


Kontakt

MILAN JURČO

Hradná 343,
033 01 Liptovský Hrádok
Slovensko


(+421) 905 451 755


Odporúčame

—————